www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.beArchief
(
Restaurator
059 26 55 40
HOME   |   BOEKRESTAURATIE   |   PAPIERRESTAURATIE   |   ARCHIEFRESTAURATIE   |   CONTACT
archiefrestaurator
archiefrestaurator
Archiefrestaurator
ARCHIEFRESTAURATIE is voor Restauratieatelier Dumarey een van de belangrijkste taken.
Restauratie van archiefstukken en collecties erfgoed van documentatiecentra

Materiele zorg en eerstelijnszorg voor archieven en documentatiecentra.
Wij conserveren en restaureren alle archiefstukken en documentair erfgoed op papier en perkament.

 Het kan gaan over:
akten en documenten op papier en perkament
registers en boeken
charters of oorkonden met zegels, chirografen
brieven (met lakzegels), autografen
plannen op papier of kalk
blauwdrukken
kaarten
affiches
posters
brocures en folders
pamfletten
rouwprentjes en doodsbrieven
periodieke publicaties (kranten, weekbladen, tijdschriften,...)

U kunt bij ons terecht voor boekenrestauratie, papierrestauratie, perkamentrestauratie en het maken een schade-inventaris van uw collectie. Ook voor calamiteiten met waterschade, schimmelbehandeling en behandeling van ongedierte zoals zilvervisjes, huisboktor (boekenworm) en boekenluis bent u aan het goede adres.

Naast onze archiefrestauratie kunt u ook bij ons terecht voor het digitaliseren van uw archief. Digitalisering maakt uw achief beter toegankelijk. Een digitaal archiefstuk kan overal ter wereled en door meerdere personen tegelijk worden geraadpleegd. Ondertussen kan het orignineel veilig geconserveerd worden.

Wij zijn een vakkundig opgeleid en CORES erkend restauratieatelier.Restauraties worden uitgevoerd conform de ethische code van het ECCO waarbij er gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve restauratiematerialen en waarbij de behandelingen zoveel mogelijk omkeerbaar zijn.


U kunt bij ons terecht voor o.a.:

archiefrestauratie, archiefrestaurator
archiefrestauratie, archiefrestaurator
archiefrestauratie, archiefrestaurator
archiefrestaruatie, archiefrestaurator
archiefrestauratie, archiefrestaurator
(
:
*
www.papier-restauratie.be
059 26 55 40
info@papier-restauratie.be
Restauratieatelier Dumarey
CORES
Restauratieatelier Dumarey   |   Stationsstraat 58   |   8460 OUDENBURG
© Restauratieatelier Dumarey 2014